Γεώργιος Καλλέργης - Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής
Βιογραφικό
Εισαγωγή

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
(Ομαδικός – Οικογενειακός Ψυχαναλυτής)
Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε στις 21 Μαϊου 1952 στο Ηράκλειο, Κρήτης.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Απρίλιος 1980 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ρώμης

Εκπαίδευση:

1. Κλινικής Ψυχιατρικής
2. Ψυχαναλυτική Ψυχοπαθολογία και Ψυχοθεραπεία
3. Ψυχοθεραπεία συμπεριφοράς και σεξουαλικών προβλημάτων
4. Οικογενειακή θεραπεία
5. Ομαδική ψυχοθεραπεία
6. Κοινωνική, Κοινοτική ψυχιατρική και ψυχιατρική επιδημιολογία
7. Συμβουλευτική-Διασυνδετική ψυχιατρική
8. Ψυχοθεραπεία ψυχωτικών ασθενών

 
1988 Τίτλος Ειδικότητας Ψυχιάτρου

 
1999 Τακτικό Μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας».
 
1989 - 2004 Επιμελητής του Ψυχιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» όπου ασχολήθηκε με την:

1. Συμβουλευτική – Διασυνδετική ψυχιατρική

2. Ενημέρωση και Επικοινωνία στη θεραπευτική σχέση

3. Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας στην κατανόηση του ασθενούς.

4. Προσέγγιση ασθενούς – οικογένειας

5. Ομαδική ψυχοθεραπεία

6. Εκπαίδευση και Ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού

7. Εξωτερικά ιατρεία με παρακολούθηση ψυχωσικών, νευρωσικών ασθενών, και με διαταραχή προσωπικότητας.

8. Συνεργάσθηκε με Κοινοτικές Δομές στα πλαίσια προγραμμάτων τους όπως:

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με μαστεκτομή (Πειραιώς) (επί δύο έτη Ομαδική Ψυχο/πεια ασθενών)

Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου (Πειραιώς), (ομιλίες, εκπαίδευση εθελοντών)

Σύλλογος Στήριξης ασθενών με Καρκίνο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» (Ναύπλιο), (Σεμινάρια)

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Αθήνα), (Σεμινάρια, Πρόγραμμα ενημέρωσης κοινού)

Γηροκομείο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» : Ασθενείς με άνοια και οι συγγενείς τους.


9. Διοργάνωση των Ετησίων Ημερίδων Ψυχοογκολογίας 1993-2000.

11. Από 27/4/97 έως 27/5/98 υπηρέτησε, στο Αντικαρκινικό Nοσοκ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» όπου εργάστηκε με κλινικό και ερευνητικό έργο. 1) Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική, 2) την εκπαίδευση και Ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού σε ομάδες 3) την εκπαίδευση των Ψυχιάτρων στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με καρκίνο, με πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Επιστημονική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, 4) οργάνωση δύο φορές προγραμμάτων Κ.Ε.Κ. για Νοσηλευτές. To 1992 – 1994 στα πλαίσια του προγράμματος «Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ανέλαβε ερευνητικό πρόγραμμα, με χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ., με θέμα «Η Επικοινωνία στη Θεραπευτική Σχέση με Καρκινοπαθείς»

 
Φεβρουάριος 2004 Συμμετείχε στην Ίδρυση, Εγκατάσταση, Οργάνωση και Λειτουργία του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχοογκολογίας, στη περιοχή της Καστέλλας Πειραιά, του ΕΑΝΠ «Μεταξά» για ασθενείς με καρκίνο.

Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και συγγενών.

 
20/4/2004 Εκλογή στη θέση Λέκτορα Ψυχιατρικής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
15/10/2004
έως Σήμερα
Λέκτορας Ψυχιατρικής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
2005

Διδάσκων της «Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας - Αθηνών» και Μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ίδιας Εταιρείας.

 
2008

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Βιογραφικό  
Βιβλία
Άρθρα
Θεραπείες
Επικοινωνία
 
 
Εισαγωγή | Βιογραφικό | Βιβλία | Άρθρα | Θεραπείες | Επικοινωνία | Όροι Χρήσης
Copyright © 2023 George Kallergis | Design by DrGraphics